رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کوکا کولا در سال اول فعالیت خود تنها ۲۵ بطری نوشابه فروخت

کوکا کولا در سال اول فعالیت خود تنها ۲۵ بطری نوشابه فروخت! اما ناامید نشد و ادامه داد و در حال حاضر یکی از برترین برندها در دنیاست.

کوکا کولا در سال اول فعالیت خود تنها ۲۵ بطری نوشابه فروخت! اما ناامید نشد و ادامه داد و در حال حاضر یکی از برترین برندها در دنیاست.