رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو:تصاویری از خسارات زلزله ۸/۱ ریشتری دیروز مکزیک

ویدیو:تصاویری از خسارات زلزله ۸/۱ ریشتری دیروز مکزیک تعداد کشته‌شدگان زلزله ۸.۱ ریشتری روز گذشته در مکزیک به ۶۰ نفر رسید.

ویدیو:تصاویری از خسارات زلزله ۸/۱ ریشتری دیروز مکزیک

تعداد کشته‌شدگان زلزله ۸.۱ ریشتری روز گذشته در مکزیک به ۶۰ نفر رسید.