رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دختر جوانی که درتمام مدت حاملگی و تا زمان زایمان، نمی دونسته

دختر جوانی که هنگام مسابقه کیک بوکسینگ دچار دردشدیدشکم شده بودبه بیمارستان منتقل شدو یک نوزاد به دنیا آورد! او گفته که درتمام مدت حاملگی و تا زمان زایمان، نمی دونسته که بارداره!

دختر جوانی که هنگام مسابقه کیک بوکسینگ دچار دردشدیدشکم شده بودبه بیمارستان منتقل شدو یک نوزاد به دنیا آورد!
او گفته که درتمام مدت حاملگی و تا زمان زایمان، نمی دونسته که بارداره!