رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف ، احمدی نژاد، جلیلی و دانش جعفری در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظه رهبری

قالیباف ، احمدی نژاد، جلیلی و دانش جعفری در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظه رهبری

قالیباف ، احمدی نژاد، جلیلی و دانش جعفری در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظه رهبری