رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باشگاه پرسپولیس خواست تا برای بازی با پیکان به هیچ وجه برای خرید بلیت الکترونیکی اقدام نکنند

باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه‌ای ویژه، از هواداران خود خواست تا برای بازی با پیکان به هیچ وجه برای خرید بلیت الکترونیکی اقدام نکنند

باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه‌ای ویژه، از هواداران خود خواست تا برای بازی با پیکان به هیچ وجه برای خرید بلیت الکترونیکی اقدام نکنند