رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ به شرح زیر است:

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ به شرح زیر است: بیت کوین: ۱۵۶۳۵۹۱۴.۳۶۸۷۵ تومان، معادل ۳۹۸۹.۲۶۲۵ دلار اتریوم: ۱۰۹۵۸۷۲.۶۰۲۵ تومان، معادل ۲۷۹.۵۹۵ دلار اتریوم کلاسیک: ۵۵۳۵۳.۱۳۸۷۵ تومان، معادل ۱۴.۱۲۲۵ دلار مونرو: ۴۱۲۶۵۲.۷۹۹ تومان، معادل ۱۰۵.۲۸۲ دلار ریپل: ۷۹۸.۹۹۰۰۷۵ تومان، معادل ۰.۲۰۳۸۵ دلار زی کش: ۷۶۳۵۷۳.۴۷۳ تومان، معادل ۱۹۴.۸۱۴ دلار نرخ های فوق بر […]

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۱۵۶۳۵۹۱۴.۳۶۸۷۵ تومان، معادل ۳۹۸۹.۲۶۲۵ دلار

اتریوم: ۱۰۹۵۸۷۲.۶۰۲۵ تومان، معادل ۲۷۹.۵۹۵ دلار

اتریوم کلاسیک: ۵۵۳۵۳.۱۳۸۷۵ تومان، معادل ۱۴.۱۲۲۵ دلار

مونرو: ۴۱۲۶۵۲.۷۹۹ تومان، معادل ۱۰۵.۲۸۲ دلار

ریپل: ۷۹۸.۹۹۰۰۷۵ تومان، معادل ۰.۲۰۳۸۵ دلار

زی کش: ۷۶۳۵۷۳.۴۷۳ تومان، معادل ۱۹۴.۸۱۴ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۳۹۱۹.۵ تومان محاسبه شده است