رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارتباطات: بررسی حقوقی درباره حذف برنامه‌های ایرانی در گوگل‌پلی انجام شد.

وزیر ارتباطات: بررسی حقوقی درباره حذف برنامه‌های ایرانی در گوگل‌پلی انجام شد. موضوع گوگل‌پلی تا حدودی با موضوع اپل متفاوت است. موضوع اصلاح قیمت اینترنت در سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است

وزیر ارتباطات: بررسی حقوقی درباره حذف برنامه‌های ایرانی در گوگل‌پلی انجام شد. موضوع گوگل‌پلی تا حدودی با موضوع اپل متفاوت است.

موضوع اصلاح قیمت اینترنت در سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است