رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آسوشیتدپرس: رهبر عالی ایران خشونتهای میانمار را محکوم کرده

آسوشیتدپرس: رهبر عالی ایران خشونتهای میانمار را محکوم کرده و سوچی را “زن بی رحم” نامیده است.

آسوشیتدپرس: رهبر عالی ایران خشونتهای میانمار را محکوم کرده و سوچی را “زن بی رحم” نامیده است.