رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کره شمالي اعلام کرد برنامه هاي نظامي ممنوعه خود را تسريع خواهيم کرد.

کره شمالي اعلام کرد در واکنش به تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، برنامه هاي نظامي ممنوعه خود را تسريع خواهيم کرد.

کره شمالي اعلام کرد در واکنش به تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، برنامه هاي نظامي ممنوعه خود را تسريع خواهيم کرد.