رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ برای نهمین بار پدربزرگ شد.

ترامپ برای نهمین بار پدربزرگ شد.این نوزاد که لوک نام گرفته فرزند پسر ترامپ است/ اسکای نیوز

ترامپ برای نهمین بار پدربزرگ شد.این نوزاد که لوک نام گرفته فرزند پسر ترامپ است/ اسکای نیوز