رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناکامي «ماجراي نيمروز» و «نفس» در جشن خانه سينما

ناکامي «ماجراي نيمروز» و «نفس» در جشن خانه سينما تعلق نگرفتن هيچ جايزه اي به دو فيلم «ماجراي نيمروز» و «نفس» با وجود نامزدي هاي پر تعداد از اتفاقات جالب جشن خانه سينما بود.

ناکامي «ماجراي نيمروز» و «نفس» در جشن خانه سينما
تعلق نگرفتن هيچ جايزه اي به دو فيلم «ماجراي نيمروز» و «نفس» با وجود نامزدي هاي پر تعداد از اتفاقات جالب جشن خانه سينما بود.