رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شايع‌ترين علت مرگ ناگهاني نوزادان قبل ازيك سالگي،

شايع‌ترين علت مرگ ناگهاني نوزادان قبل ازيك سالگي، خواباندن آنها روي شکم است! همچنين به شدت تکان دادن نوزادبراي خوابيدن مي‌تواندباعث آسيب مغزي دائمي درآنها شود!

شايع‌ترين علت مرگ ناگهاني نوزادان قبل ازيك سالگي، خواباندن آنها روي شکم است!

همچنين به شدت تکان دادن نوزادبراي خوابيدن مي‌تواندباعث آسيب مغزي دائمي درآنها شود!