رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نگار رییس‌کریمیان،با ابداعی در زمینه رادیوهای هم‌فرکانس، برنده جایزه «دانشمند جوان» انجمن مارکونی در ۲۰۱۷ شد

نگار رییس‌کریمیان، دانش‌آموخته «شریف» ومحقق ایرانی دانشگاه کلمبیا،با ابداعی در زمینه رادیوهای هم‌فرکانس، برنده جایزه «دانشمند جوان» انجمن مارکونی در ۲۰۱۷ شد

نگار رییس‌کریمیان، دانش‌آموخته «شریف» ومحقق ایرانی دانشگاه کلمبیا،با ابداعی در زمینه رادیوهای هم‌فرکانس، برنده جایزه «دانشمند جوان» انجمن مارکونی در ۲۰۱۷ شد