رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ به شرح زیر است:

‍ 📣قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ به شرح زیر است: بیت کوین: ۱۵۱۶۴۹۶۹.۰۴ تومان، معادل ۳۸۷۵.۰۴ دلار اتریوم: ۱۰۵۹۸۰۳.۱۹۴۵ تومان، معادل ۲۷۰.۸۰۷ دلار اتریوم کلاسیک: ۵۴۸۰۳.۰۸۸۶ تومان، معادل ۱۴.۰۰۳۶ دلار مونرو: ۴۴۹۵۴۷.۶۵۸۵ تومان، معادل ۱۱۴.۸۷۱ دلار ریپل: ۷۷۲.۷۹۸۸۴۵ تومان، معادل ۰.۱۹۷۴۷ دلار زی کش: ۷۷۱۵۳۴.۷۸۴۵ تومان، معادل ۱۹۷.۱۴۷ دلار نرخ های فوق […]

‍ 📣قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۱۵۱۶۴۹۶۹.۰۴ تومان، معادل ۳۸۷۵.۰۴ دلار

اتریوم: ۱۰۵۹۸۰۳.۱۹۴۵ تومان، معادل ۲۷۰.۸۰۷ دلار

اتریوم کلاسیک: ۵۴۸۰۳.۰۸۸۶ تومان، معادل ۱۴.۰۰۳۶ دلار

مونرو: ۴۴۹۵۴۷.۶۵۸۵ تومان، معادل ۱۱۴.۸۷۱ دلار

ریپل: ۷۷۲.۷۹۸۸۴۵ تومان، معادل ۰.۱۹۷۴۷ دلار

زی کش: ۷۷۱۵۳۴.۷۸۴۵ تومان، معادل ۱۹۷.۱۴۷ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۳۹۱۳.۵ تومان محاسبه شده است