رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه بازی‌های والیبال ایران در جام قهرمانان بزرگ جهان

برنامه بازی‌های والیبال ایران در جام قهرمانان بزرگ جهان جمعه ۲۴ شهریور 🔸ایران – برزیل، ساعت ۸:۱۰ شنبه ۲۵ شهریور 🔸ایران– ژاپن، ساعت ۱۴:۴۵ یکشنبه ۲۶ شهریور 🔸ایران – فرانسه، ساعت ۱۰:۱۰

برنامه بازی‌های والیبال ایران در جام قهرمانان بزرگ جهان

جمعه ۲۴ شهریور
🔸ایران – برزیل، ساعت ۸:۱۰

شنبه ۲۵ شهریور
🔸ایران– ژاپن، ساعت ۱۴:۴۵

یکشنبه ۲۶ شهریور
🔸ایران – فرانسه، ساعت ۱۰:۱۰