رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد قطار با کارگران در ایستگاه «تنگ هفت» لرستان

بر اثر برخورد قطار با کارگران در ایستگاه «تنگ هفت» لرستان یک نفر جان باخت و دو تن دیگر مصدوم شدند کارگران در حال عملیات ریل گذاری بودند.

بر اثر برخورد قطار با کارگران در ایستگاه «تنگ هفت» لرستان یک نفر جان باخت و دو تن دیگر مصدوم شدند
کارگران در حال عملیات ریل گذاری بودند.