رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هند اولين خريدار خارجى قطارهاى پرسرعت شينكانسن ژاپن

هند اولين خريدار خارجى قطارهاى پرسرعت شينكانسن ژاپن شد (بلومبرگ)

هند اولين خريدار خارجى قطارهاى پرسرعت شينكانسن ژاپن شد (بلومبرگ)