رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطر ۲۴ فروند جنگنده تایفون از انگلیس خرید

قطر با امضای اسناد اولیه دومین قرارداد تسلیحاتی از زمان شروع بحران با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، ۲۴ فروند جنگنده تایفون از انگلیس خرید.

قطر با امضای اسناد اولیه دومین قرارداد تسلیحاتی از زمان شروع بحران با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، ۲۴ فروند جنگنده تایفون از انگلیس خرید.