رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علامه امینی شب عاشورا برای امام زمان(عج) صدقه کنار می‌گذاشتند

علامه امینی شب عاشورا برای امام زمان(عج) صدقه کنار می‌گذاشتند و می گفتند: امشب قلب آن حضرت درفشار است لطفا صدقه ودعا برای امام زمان فراموش نشود

علامه امینی شب عاشورا برای امام زمان(عج) صدقه کنار می‌گذاشتند و می گفتند: امشب قلب آن حضرت درفشار است

لطفا صدقه ودعا برای امام زمان فراموش نشود