رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق در سن ۸۴ سالگی درگذشت

جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق در سن ۸۴ سالگی درگذشت

جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق در سن ۸۴ سالگی درگذشت