رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۳اکتبر روز جهانی بدون سوتین

۱۳اکتبر روز جهانی بدون سوتین برای جلب توجه به سرطان پستان در زنان وخطراتی که پوشیدن طولانی مدت سوتین دارد، انتخاب شده است.

۱۳اکتبر روز جهانی بدون سوتین برای جلب توجه به سرطان پستان در زنان وخطراتی که پوشیدن طولانی مدت سوتین دارد، انتخاب شده است.