رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز ۲۸ اکتبر سالروز تولد بیل گیتس و محمود احمدی نژاد هست

امروز ۲۸ اکتبر سالروز تولد بیل گیتس و محمود احمدی نژاد هست. موسس مایکروسافت و ثروتمند ترین مرد جهان ۶۲ ساله و رئیس جمهور سابق ایران ۶۱ ساله شدند.

امروز ۲۸ اکتبر سالروز تولد بیل گیتس و محمود احمدی نژاد هست. موسس مایکروسافت و ثروتمند ترین مرد جهان ۶۲ ساله و رئیس جمهور سابق ایران ۶۱ ساله شدند.