رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وقتی انار و یا انگور می ‌خورید هسته آن ‌ها را هم بجوید

وقتی انار و یا انگور می ‌خورید هسته آن ‌ها را هم بجوید هسته انار و انگور حاوی آنتی‌اکسیدان و اسیدهای چرب بسیار مفیدی است که با پیری مبارزه می ‌کند

وقتی انار و یا انگور می ‌خورید هسته آن ‌ها را هم بجوید

هسته انار و انگور حاوی آنتی‌اکسیدان و اسیدهای چرب بسیار مفیدی است که با پیری مبارزه می ‌کند