رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قدرتمندترین زن سیاستمدار سال ۲۰۱۷

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به انتخاب نشریه آمریکایی «فوربس»، قدرتمندترین زن سیاستمدار سال ۲۰۱۷ جهان لقب گرفت.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به انتخاب نشریه آمریکایی «فوربس»، قدرتمندترین زن سیاستمدار سال ۲۰۱۷ جهان لقب گرفت.