رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بر اثر وارد شدن ضربه سنگین بر سر ابوالفضل ۲ ساله توسط ناپدری‌اش او در کما به سر می‌برد

بر اثر وارد شدن ضربه سنگین بر سر ابوالفضل ۲ ساله توسط ناپدری‌اش او در کما به سر می‌برد، پزشکان امید بسیار کمی به بهبودی او دارند./ ایسنا

بر اثر وارد شدن ضربه سنگین بر سر ابوالفضل ۲ ساله توسط ناپدری‌اش او در کما به سر می‌برد، پزشکان امید بسیار کمی به بهبودی او دارند./ ایسنا


جدیدترین خبرها