رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در سرپل زهاب بخصوص منطقه ثلاث باباجانی به شیر خشک، پوشاک، کنسرو و نایلون خیلی نیاز دارند

خبرنگار صرفا جهت اطلاع از مناطق زلزله زده می گوید: در سرپل زهاب بخصوص منطقه ثلاث باباجانی به شیر خشک، پوشاک، کنسرو و نایلون خیلی نیاز دارند

خبرنگار صرفا جهت اطلاع از مناطق زلزله زده می گوید: در سرپل زهاب بخصوص منطقه ثلاث باباجانی به شیر خشک، پوشاک، کنسرو و نایلون خیلی نیاز دارند