رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امشب ساعت ۲۲:۱۵ در گفتگوى زنده تلوزيونى

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امشب ساعت ۲۲:۱۵ در گفتگوى زنده تلوزيونى «تیتر امشب» شبکه خبر آخرین وضعیت زلزله کرمانشاه را تشريح مى كند

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امشب ساعت ۲۲:۱۵ در گفتگوى زنده تلوزيونى «تیتر امشب» شبکه خبر آخرین وضعیت زلزله کرمانشاه را تشريح مى كند