رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ به شرح زیر است:

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ به شرح زیر است: بیت کوین: ۳۳۶۸۹۰۱۸.۴۶۸۸ تومان، معادل ۸۱۷۱.۹۸۷۵ دلار اتریوم: ۱۶۳۱۳۵۱.۵۷۷۵ تومان، معادل ۳۹۵.۷۱۹ دلار اتریوم کلاسیک: ۷۳۹۴۷.۷۵۶ تومان، معادل ۱۷.۹۳۷۶ دلار مونرو: ۶۶۶۰۹۷.۰۶ تومان، معادل ۱۶۱.۵۷۶ دلار ریپل: ۹۸۵.۲۲۳۹۰۷۵ تومان، معادل ۰.۲۳۸۹۸۷ دلار زی کش: ۱۲۷۸۷۹۹.۵ تومان، معادل ۳۱۰.۲ دلار نرخ های فوق بر […]

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۳۳۶۸۹۰۱۸.۴۶۸۸ تومان، معادل ۸۱۷۱.۹۸۷۵ دلار

اتریوم: ۱۶۳۱۳۵۱.۵۷۷۵ تومان، معادل ۳۹۵.۷۱۹ دلار

اتریوم کلاسیک: ۷۳۹۴۷.۷۵۶ تومان، معادل ۱۷.۹۳۷۶ دلار

مونرو: ۶۶۶۰۹۷.۰۶ تومان، معادل ۱۶۱.۵۷۶ دلار

ریپل: ۹۸۵.۲۲۳۹۰۷۵ تومان، معادل ۰.۲۳۸۹۸۷ دلار

زی کش: ۱۲۷۸۷۹۹.۵ تومان، معادل ۳۱۰.۲ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۴۱۲۲.۵ تومان محاسبه شده است