رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر راه در بازدید از مسکن مهر اسلام‌آباد غرب: دستور ۲سال استمهال وام مسکن مهر را دادم

وزیر راه در بازدید از مسکن مهر اسلام‌آباد غرب: دستور ۲سال استمهال وام مسکن مهر را دادم /اگر بلوکی آسیب کلی دیده باید برچیده شده و از نو ساخته شود /بخشی از خسارت‌ها را از بیمه می‌گیریم

وزیر راه در بازدید از مسکن مهر اسلام‌آباد غرب: دستور ۲سال استمهال وام مسکن مهر را دادم /اگر بلوکی آسیب کلی دیده باید برچیده شده و از نو ساخته شود /بخشی از خسارت‌ها را از بیمه می‌گیریم