رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردی که با مقواهای دورانداختنی برای زاغه‌نشینان هند ⁩ سقف‌هایی بهتر از بتن می‌سازد

ویدیو: ‏مردی که با مقواهای دورانداختنی برای زاغه‌نشینان هند ⁩ سقف‌هایی بهتر از بتن می‌سازد.‏متخصصان گفته بودند ساخت سقفی که در فکرش است شدنی نیست، اما او۳۰۰بار تلاش کردو توانست

ویدیو: ‏مردی که با مقواهای دورانداختنی برای زاغه‌نشینان هند ⁩ سقف‌هایی بهتر از بتن می‌سازد.‏متخصصان گفته بودند ساخت سقفی که در فکرش است شدنی نیست، اما او۳۰۰بار تلاش کردو توانست