رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعجوبه تسلا اعلام کرد بزرگترین باطری جهان (۱۰۰مگاوات) نصب شده و آماده تست است!

الان ماسک، اعجوبه تسلا قول داد ۱۰۰روزه بزرگترین باطری جهان (۱۰۰مگاوات) را برای تامین انرژی پاک ۳۰هزارخانه در جنوب استرالیا بسازدو گفت اگر بیشتر طول بکشد آن را مجانی به مردم استرالیا تقدیم می‌کند. ۵۵روز بعد از آن (امروز) اعلام کرد باطری نصب شده و آماده تست است!

الان ماسک، اعجوبه تسلا قول داد ۱۰۰روزه بزرگترین باطری جهان (۱۰۰مگاوات) را برای تامین انرژی پاک ۳۰هزارخانه در جنوب استرالیا بسازدو گفت اگر بیشتر طول بکشد آن را مجانی به مردم استرالیا تقدیم می‌کند. ۵۵روز بعد از آن (امروز) اعلام کرد باطری نصب شده و آماده تست است!