رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهاجرت گله گورخرهای وحشی در دشت های کنیا

تصویر مهاجرت گله گورخرهای وحشی در دشت های کنیا عکس روز نشنال جئوگرافیک شد.

تصویر مهاجرت گله گورخرهای وحشی در دشت های کنیا عکس روز نشنال جئوگرافیک شد.