رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اهواز زیر خاک دفن شد

اهواز زیر خاک دفن شد غلظت ریزگردها در اهواز به ۱۶برابر حد مجاز رسید.

اهواز زیر خاک دفن شد

غلظت ریزگردها در اهواز به ۱۶برابر حد مجاز رسید.