رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشورهایی که بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت اسراییل به رسمیت شناخته است:

کشورهایی که بیت‌المقدس فلسطین را به عنوان پایتخت اسراییل به رسمیت شناخته است: آمریکا، چک، تایوان و جزیره ای کوچک در اقیانوس آرام

کشورهایی که بیت‌المقدس فلسطین را به عنوان پایتخت اسراییل به رسمیت شناخته است:

آمریکا، چک، تایوان و جزیره ای کوچک در اقیانوس آرام