رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوازدی به شکل پری دریایی

مادری ۲۳ساله در کلکته هند، نوازدی به شکل پری دریایی به دنیا آورد این نوزاد به دلیل اختلال ژنتیکی دارای پاهای پیوسته و یکپارچه همانند پری دریایی است

مادری ۲۳ساله در کلکته هند، نوازدی به شکل پری دریایی به دنیا آورد
این نوزاد به دلیل اختلال ژنتیکی دارای پاهای پیوسته و یکپارچه همانند پری دریایی است