رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶

نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶ اعلام شد و بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت

نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶ اعلام شد و بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت