رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده ایران از اسکار حذف شد

نماینده ایران از اسکار حذف شد فیلم «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار ۲۰۱۸ حضور داشت که از راهیابی به مرحله دوم بازماند.

نماینده ایران از اسکار حذف شد

فیلم «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار ۲۰۱۸ حضور داشت که از راهیابی به مرحله دوم بازماند.