رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویری از تصادف خودروی حامل صادق حضرتی

تصاویری از تصادف خودروی حامل صادق حضرتی، مدیرکل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و معاون رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که به کشته شدن او و ‌مصدومیت همسرش منجر شد

تصاویری از تصادف خودروی حامل صادق حضرتی، مدیرکل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و معاون رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که به کشته شدن او و ‌مصدومیت همسرش منجر شد