رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس های برنده مسابقه عکاسی طبیعت نشنال جئوگرافیک ۲۰۱۷

در مسابقه عکاسی طبیعت امسال نشنال جئوگرافیک از میان ۱۱ هزار عکس های ارسالی از کشورهای مختلف عکس های برنده انتخاب شدند و تصویر یک میمون اورانگوتان بزرگ است که در حال عبور از رودخانه است به عنوان عکس برتر و برنده جایزه بزرگ انتخاب شد.  

در مسابقه عکاسی طبیعت امسال نشنال جئوگرافیک از میان ۱۱ هزار عکس های ارسالی از کشورهای مختلف عکس های برنده انتخاب شدند و تصویر یک میمون اورانگوتان بزرگ است که در حال عبور از رودخانه است به عنوان عکس برتر و برنده جایزه بزرگ انتخاب شد.