رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضرب العجل ۴۸ ساعته احمدی نژاد به رئیس قوه قضائیه

احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی، به رئیس قوه قضائیه ضرب العجل ۴۸ ساعته داد تا به گفته وی اسناد محکومیتش به عنوان فتنه گر، منحرف یا حمایت از بابک زنجانی را منتشر کند

احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی، به رئیس قوه قضائیه ضرب العجل ۴۸ ساعته داد تا به گفته وی اسناد محکومیتش به عنوان فتنه گر، منحرف یا حمایت از بابک زنجانی را منتشر کند