رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حلقه ماه

حلقه ماه پدیده جالب بصورت دایره یا نیم دایره که برخی مواقع دورماه اتفاق میفتد با اینکه رنگین کمان در روز بوجود میاید،این دایره قابلیت رنگین کمان شدن در شب را هم دارد

حلقه ماه

پدیده جالب بصورت دایره یا نیم دایره که برخی مواقع دورماه اتفاق میفتد
با اینکه رنگین کمان در روز بوجود میاید،این دایره قابلیت رنگین کمان شدن در شب را هم دارد