رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمازون بخاطر فرار مالیاتی ۱۰۰ میلیون یورو جریمه شد

آمازون بخاطر فرار مالیاتی ۱۰۰ میلیون یورو جریمه شد شرکت آمازون موافقت کرد برای پایان دادن به پرونده فرار مالیاتی خود در ایتالیا، ۱۰۰ میلیون یورو جریمه پرداخت کند

آمازون بخاطر فرار مالیاتی ۱۰۰ میلیون یورو جریمه شد
شرکت آمازون موافقت کرد برای پایان دادن به پرونده فرار مالیاتی خود در ایتالیا، ۱۰۰ میلیون یورو جریمه پرداخت کند