رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارت ورودبه جلسه آزمون داوطلبان استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش

کارت ورودبه جلسه آزمون داوطلبان استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی (۱۳۹۶) ازامروزازطریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org توزیع شد.

کارت ورودبه جلسه آزمون داوطلبان استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی (۱۳۹۶) ازامروزازطریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org توزیع شد.