رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در کره شمالی مجازات تماشای فیلم پورن، اعدام است!

در کره شمالی مجازات تماشای فیلم پورن، اعدام است! همچنین در این کشور فروش نوشابه های کوکاکولا ممنوع، ولی خرید و فروش ماریجوآنا آزاد و قانونی می باشد!

در کره شمالی مجازات تماشای فیلم پورن، اعدام است! همچنین در این کشور فروش نوشابه های کوکاکولا ممنوع، ولی خرید و فروش ماریجوآنا آزاد و قانونی می باشد!