رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابوعامر ملقب به ریش سفید داعش در موصل دستگیر شد

ابوعامر ملقب به ریش سفید که یکی از مفتی ها و عوامل داعش دراعدام به وسیله سنگسار و پرتاب از ساختمان بود در موصل دستگیر شد

ابوعامر ملقب به ریش سفید که یکی از مفتی ها و عوامل داعش دراعدام به وسیله سنگسار و پرتاب از ساختمان بود در موصل دستگیر شد