رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم به اپلیکیشن های داخلی اعتماد ندارند

مردم به اپلیکیشن های داخلی اعتماد ندارند وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت: در مدت زمان فیلترینگ تلگرام شاهد کاهش ۴۰ درصد تراکنش های بانکی و کم شدن ۱۸ درصد درآمدهای اداره پست بودیم

مردم به اپلیکیشن های داخلی اعتماد ندارند

وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت: در مدت زمان فیلترینگ تلگرام شاهد کاهش ۴۰ درصد تراکنش های بانکی و کم شدن ۱۸ درصد درآمدهای اداره پست بودیم