رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این نقاشی را یکی از بچه های کلاس هشتم کشیده

این نقاشی را یکی از بچه های کلاس هشتم کشیده مدرسه را آتیش زدن! بعد جنازه ی مدیر را دارن با شادی تشییع میکنن!

این نقاشی را یکی از بچه های کلاس هشتم کشیده
مدرسه را آتیش زدن!
بعد جنازه ی مدیر را دارن با شادی تشییع میکنن!