رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز ، تهران با این همه سرب و دود، هیچ نسبتی با زندگی نداشت،

امروز ، تهران با این همه سرب و دود، هیچ نسبتی با زندگی نداشت، با این همه سخت‌ترین لحظات را در سخت‌‌ترین روز زندگی در تهران، این چهره‌های مصمم و خسته تجربه کردند.

امروز ، تهران با این همه سرب و دود، هیچ نسبتی با زندگی نداشت، با این همه سخت‌ترین لحظات را در سخت‌‌ترین روز زندگی در تهران، این چهره‌های مصمم و خسته تجربه کردند.


جدیدترین خبرها