رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلگرام به جنگ پورن می‌رود!

تلگرام به جنگ پورن می‌رود! تلگرام تاکنون مقابله با خط قرمزهایش همچون محتویات جنسی و مروج خشونت را به عهده گزارش (Report) کاربران گذاشته بود تا اگر کانال، گروه یا رباتی توسط افراد متعدد Report شد، به صورت انسانی نیز بررسی و در صورت تایید گزارشات مردمی، آن کانال، گروه یا ربات مسدود شود. اما […]

تلگرام به جنگ پورن می‌رود!

تلگرام تاکنون مقابله با خط قرمزهایش همچون محتویات جنسی و مروج خشونت را به عهده گزارش (Report) کاربران گذاشته بود تا اگر کانال، گروه یا رباتی توسط افراد متعدد Report شد، به صورت انسانی نیز بررسی و در صورت تایید گزارشات مردمی، آن کانال، گروه یا ربات مسدود شود.

اما تلگرام از این پس رویه دیگری در پیش گرفته که صحیح‌تر اما هزینه‌بر است: استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای کشف محتویات جنسی


جدیدترین خبرها