رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کره شمالی ۲۲۰ دختر جوان وآراسته را برای تشویق ورزشکاران خود رابه اين كشور اعزام كرده!

کره_شمالی تنها ۲۲ورزشکار برای شرکت در المپیک زمستانی به کره جنوبی فرستاده، اما بیش از ۱۰برابر آنها، ۲۳۰ دختر جوان وآراسته را برای تشویق ورزشکاران خود رابه اين كشور اعزام كرده!

کره_شمالی تنها ۲۲ورزشکار برای شرکت در المپیک زمستانی به کره جنوبی فرستاده،

اما بیش از ۱۰برابر آنها، ۲۳۰ دختر جوان وآراسته را برای تشویق ورزشکاران خود رابه اين كشور اعزام كرده!